πεπεμμένα

πεπεμμένα
πέμπω
send
perf part mp neut nom/voc/acc pl
πεπεμμένᾱ , πέμπω
send
perf part mp fem nom/voc/acc dual
πεπεμμένᾱ , πέμπω
send
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)
πέσσω
Acut. (Sp.)
perf part mp neut nom/voc/acc pl
πεπεμμένᾱ , πέσσω
Acut. (Sp.)
perf part mp fem nom/voc/acc dual
πεπεμμένᾱ , πέσσω
Acut. (Sp.)
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • πεπεμμένας — πεπεμμένᾱς , πέμπω send perf part mp fem acc pl πεπεμμένᾱς , πέμπω send perf part mp fem gen sg (doric aeolic) πεπεμμένᾱς , πέσσω Acut. (Sp.) perf part mp fem acc pl πεπεμμένᾱς , πέσσω Acut. (Sp.) perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πεπεμμέναι — πέμπω send perf part mp fem nom/voc pl πεπεμμένᾱͅ , πέμπω send perf part mp fem dat sg (doric aeolic) πέσσω Acut. (Sp.) perf part mp fem nom/voc pl πεπεμμένᾱͅ , πέσσω Acut. (Sp.) perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”